PROJECTEN

theGROUNDS wil luchthaven Schiphol op een ondernemende manier verduurzamen door samen met andere partijen projecten te initiëren, faciliteren en realiseren. Hier vindt u concrete voorbeelden van deze initiatieven.


Waterzuivering met algen

In de winter van 2009 en 2010 heeft Schiphol tijdens een pilot algen ingezet voor het afbreken van glycolhoudend afvalwater. Dit afvalwater is afkomstig van het de-icen van de vliegtuigen in de winter.

Lees meer...


HERA-asfalt: 100% gerecycled asfalt op de testingGROUNDS

Onlangs zijn de toegangsweg en parkeerplaats van de testingGROUNDS op Schiphol bij wijze van proef voorzien van HERA-asfalt. Dit asfalt, ontwikkeld door VolkerWessels, is het eerste asfalt ter wereld dat voor bijna 100% gerecycled is. Bij gangbare methodes wordt slechts 50 tot 60% van het oude asfalt gebruikt.

Lees meer...


Biojet-programma: op biobrandstof naar New York

In maart 2013 is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van ‘biojet fuel’: de eerste intercontinentale serie lijnvluchten op biobrandstof tussen Amsterdam en New York. Eerder lanceerde KLM al een commerciële passagiersvlucht op biobrandstof tussen Amsterdam en Parijs en tussen Amsterdam en Rio de Janeiro.

Lees meer...


E-Taxi: de elektrische taxi

Op en rond Schiphol rijden steeds meer elektrisch aangedreven voertuigen. En nu is het ook mogelijk om de luchthaven te bereiken met een elektrische taxi. Deze ‘groene’ taxi heeft bovendien gratis WiFi aan boord.

Lees meer...


Endophytengras: ganzen weren én duurzame grondstof produceren

Omwille van de vliegveiligheid is het zaak om ganzen te ontmoedigen in de buurt van de luchthaven te verblijven. Daarom stimuleert Schiphol Group de teelt van alternatieve gewassen die geen aantrekkingskracht op vogels uitoefenen. Een van deze gewassen is endophytengras.

Lees meer...


Energiebesparende coating op passagiersbruggen

In samenwerking met ingenieurs- en adviesbureau ARCADIS voert theGROUNDS een proef uit met Energypaint op passagiersbruggen. Energypaint is verf die bij warm weer zonnestralen reflecteert en bij koud weer energie absorbeert.

Lees meer...


Testen van energie-efficiency in ES2020 containers

Met het programma Energiestrategie 2020 (ES2020) werkt Schiphol aan financieel en technisch haalbare oplossingen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen van Schiphol. Een van de projecten die ES2020 heeft geïnitieerd is het plaatsen van twee gerecyclede zeecontainers op testingGROUNDS.

Lees meer...


Fijnstofreductiesysteem in expeditiehal Schiphol

Luchtkwaliteit is een belangrijk thema voor Schiphol. Sommige plekken op de luchthaven kennen echter nog te hoge concentraties aan fijnstof. Daarom voert Schiphol in 2015 een pilot uit met een zogeheten 'Fine Dust Reduction System' (FDRS).

Lees meer...


Intelligente straatverlichting op parkeerterrein P30

In oktober 2014 is op parkeerterrein P30 van Schiphol een pilot gestart met intelligente straatverlichting. De verlichting staat hier niet langer standaard op volle kracht te branden.

Lees meer...


LED-verlichting voor lantaarnpalen

Bij wijze van straatverlichting zijn er op testingGROUNDS 6 Philips lantaarnpalen met DC LED-verlichting. Deze worden rechtstreeks gevoed door de zonnepanelen op ons eigen testveld.

Lees meer...


Olifantsgras: een duurzame manier om ganzen te weren

Het is een goede grondstof voor allerlei producten. Het neemt CO2 op uit de lucht. En ganzen houden er niet van. Olifantsgras. Het aanplanten van dit gewas rond Schiphol leverde een Green Deal op met de ministeries van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en Infrastructuur & Milieu.

Lees meer...


Hoe kunnen we oude passagiersbruggen hergebruiken?

De komende jaren worden alle passagiersbruggen op Schiphol vervangen. Om te voorkomen dat ze zomaar op de afvalberg terecht komen, zijn we op zoek gegaan naar toepassingen voor verantwoord hergebruik. Tijdens een workshop met We Beat The Mountain zijn we tot 5 toepassingsgebieden gekomen, die we het meest kansrijk achten in termen van People, Planet en Profit.

Lees meer...


ASR Innovations: een efficiënte en duurzame manier van sneeuwruimen

ASR (Airport Snow Removal) Innovations is ontstaan uit een afstudeerproject bij theGROUNDS: een onderzoek naar nieuwe manieren van sneeuwruimen door een student van de TU Eindhoven. Door dit op efficiëntere wijze te doen zijn er minder voertuigen nodig, wat bijdraagt aan een duurzamere luchthaven.

Lees meer...


Test met draaiende zonnepanelen door Sunuru

Sunuru, een spin-off van de TU Delft, heeft een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen met de zon te laten meedraaien, met behulp van een kabelconstructie. Om deze techniek in de praktijk te testen heeft Sunuru een pilot uitgevoerd op testingGROUNDS, de testomgeving van theGROUNDS op Schiphol.

Lees meer...


Productie biogas uit afvalwater

Voor het de-icen van vliegtuigen in de winter wordt glycol gebruikt. Deze stof is biologisch afbreekbaar, maar onttrekt tijdens het afbraakproces wel zuurstof aan het slootwater. Daarom wordt het glycolhoudend water opgevangen. Het is mogelijk dit afvalwater te hergebruiken voor de productie van biogas.

Lees meer...


Zonnepanelen op Schiphol

In 2012 is op Schiphol een proefproject met zonnepanelen gestart. Dit om te onderzoeken of grootschalig, rendabel en structureel gebruik van zonne-energie op de luchthaven mogelijk is.

Lees meer...

projecten

Zelf een initiatief?
Ook een suggestie voor een project dat kan bijdragen aan een duurzamer of innovatiever Schiphol? Laat het ons weten!
project-aanmelden