Olifantsgras


Olifantsgras: een duurzame manier om ganzen te weren

Het is een goede grondstof voor allerlei producten. Het neemt CO2 op uit de lucht. En ganzen houden er niet van. Olifantsgras. Het aanplanten van dit gewas rond Schiphol leverde een Green Deal op met de ministeries van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en Infrastructuur & Milieu.

olifantsgras

Olifantsgras is een van de vele gewassen die op en rond Schiphol wordt onderzocht op vogelwerendheid en toegevoegde waarde voor de luchthaven en de omgeving in de vorm van duurzame grondstof, duurzame energiebron en nieuwe duurzame voedselketens.

Vanwege de hoogte en het gebrek aan voedingswaarde is het gewas niet aantrekkelijk voor ganzen. Daardoor bevordert het de veiligheid van het vliegverkeer. Olifantsgras bestaat voor een groot deel uit cellulose, grondstof voor onder meer papier en bouwmaterialen. Maar het kan ook worden geraffineerd tot biobrandstof en bioplastics. In samenwerking met Wageningen University wordt onderzocht voor welke toepassingen het olifantsgras rond Schiphol het beste kan worden ingezet.

Status project:
Uit de eerste proeven blijkt dat ganzen het gewas mijden. Vanaf april 2013 wordt de teelt rond Schiphol (nu 15 hectare) uitgebreid naar 60 hectare. Van een eerder aangeplant perceel is de opbrengst lokaal verwerkt en doorgeleverd aan een bedrijf dat plaatmateriaal produceert.

Een van de manieren waarop Schiphol het verblijf van
ganzen rond de luchthaven probeert te ontmoedigen, is de aanplant van olifantsgras.
Een duurzame manier van vogelwering, want dit gewas neemt ook CO2 op uit de lucht én vormt een grondstof voor allerlei producten.

Aan de 'landside' van de Schiphol lopen al enkele jaren projecten
met olifantsgras. In april 2015 starten we voor het eerst een proef aan de 'airside' van de luchthaven. Hiervoor zaaien we in eerste instantie één hectare in, om dagelijks te kijken wat de gevolgen zijn voor de vogelpopulatie en de gesteldheid van de grond.

Projectpartners:

  • Miscanthusgroep
  • Wageningen UR
  • Dienst Landelijk Gebied
  • Gemeente Haarlemmermeer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelf een initiatief?
Ook een suggestie voor een project dat kan bijdragen aan een duurzamer of innovatiever Schiphol? Laat het ons weten!
project-aanmelden